Eldaras Alimovas

- Visaginas, Lithuania

Branginkime mūsų miestą Visaginą, savo kultūrą. Saugokime jį ir atsiminkim, kokie kūrybingi ir gabūs buvo ir yra jo žmonės. Tegyvuoja Visaginas!