Jevgenij Laptev

- Visaginas, Lithuania

Vis dar gyvas mūsų Visaginas -

Išradimas įvairių tautų!

Savo vietos ieško pozityvas -

Atradimas įvairių kelių.

Gal nemiršta tai, kas širdžiai miela,

Ir nemiršta kas unikalu?

Niekada nemiršta tavo siela,

Arba vietos, kurios taip kiekvieną

Savo apsupa švelnumu, šiltumu!