Надежда Зырянова

- Visaginas, Lithuania

Brangus, mylimas mieste Sniečkau - Visagine! Aš tave myliu iki ašarų! Nėra žemėje geresnės vietos! Sveikinu tave su gimimo diena! Linkiu Sveikatos ir Laimės VISIEMS miesto gyventojams, taip pat Klestėjimo visose srityse! Šiame mieste man visada ....niolika!

Visada Jūsų,

Nadežda Zyrianova

(Atvyko į Sniečkų 1975 m. rugpjūtį)